Hetvattensandning

 


Hetvattenblandad sand biter bra på isiga vägar och minskar behovet av salt.


Informationsblad

Artikel från Norrbottenskuriren

Snilleblixt sparar miljoner

En ständig utveckling pågår aktuellt just nu är:

* ny typ av sandspridare

* nytt sätt att värma vattnet