Rensning under räcken


Syftet är att få bort jorden som finns under räcket för att underlätta för vattnet att rinna bort från vägbanan.

 (klicka på bilden för att se filmen)

En ny metod för att återvinna gruset har tagits fram.

Utveckling för att rensa under mitträcken pågår.

Patent finns och ett avtal med Svevia.