Fiskstyrning

 


Målet med denna innovation är att:

Underlätta för smolt och annan fisk att passera vattenkraftverkens turbiner.


Bilden visar principen för att leda fisken förbi turbinerna.Nedre lockvattenström


1.

1.

 


Visar en mörk zon som monteras snett över älven när man ska styra fisk till en smoltränna. Detta är för att smolten inte ska komma in i turbinerna.
Fisken gillar inte att vara under mörker.

Skräp kan passera förbi zonen.


Övre lockvattenström


2.2.
Visar en anordning som gör att fisken inte kan dyka, samtidig tillverkar man luftbubblor som fisk inte gillar för att ännu bättre styra fisken.
Fiskarna håller sig 1 till 2 meter när de vandrar neråt.
Patent finns.

 


Prov har genomförts i Åbyälven med bra resultat.Förklaring på lockvattenströmmar

Lockvattenanordningen, när man ska få fisk att vandra uppåt (anordning 1), där ska gallerna vara gjorda av plattjärn så att fisken inte ska tränga fast huvudet, samtidigt som plattjärnen stabiliserar vattenströmmen. Vattenströmmen blir turbulent av pumpanordningen. Det bör också vara vettigt att prova ljus i lockvattenröret, genomskinligt tak eller lampor, samt att prova rullande ljus i slussröret. Nedre luckan i lockvattenröret kan man ha något öppen så att fisken får en motström, olika kraftig beroende fiskart, under uppvandringsfasen, då fisken ska vandra uppåt.

När fisken ska vandra nedåt (anordning 2), har man lockvattenanordningen som en kanal så att det är ljust i anordningen, fiskungarna vill inte vandra i mörker om dom slipper.

För att styra fisken till lockvandringsanordningen vid nedåtvandring, har man en mörk zon (anordning 2), som styr fisken till anordningen. Den mörka zonen gör det möjligt för skräp att passera under. Den mörka zonen borde också provas vid uppåtvandring, (en enklare konstruktion), för att styra fisken till lockvandringsanordningen.

Den mörka zonen är provad av Skellefteåkraft i Hedenäset Åbyälven ett enkelt prov under någon vecka. Provet gav ett bra resultat. Man kan även göra så att fisken inte kan dyka och samtidigt använda luftbubblor som också påverkar att fisken styrs i sidled Prov med mörk zon är gjord av Dr. Poul Kemp Southampton, med fiskungar, det blev bra resultat. Anordningen som användes gjorde att fisken inte kunde dyka.

För att göra den mörka zonen likt Poul Kemps prov bör anordningen vara gjord med tillägget luftbubblor. Stefan Stridsman Fiskeriverket Luleå har gjort prov med luftbubblor i Hedenäset, fisken styrdes av bubblorna men inte tillräckligt bra. Den mörka zonen i kombination med bubblorna borde vara en bra ide. Jan-Erik Almqvist Boden.