Fiskvandring


Syftet med denna innovation är:
att underlätta fiskens vandring genom vägtrummor.

Nyhetsblad från vägverket

Rapport från vägverket

 

Försök med ålvandring genom vägtrummor ska genomföras i trakten av Göteborg.

Tidningsartikel från Piteå tidningen

  

 

Repotage om fiskvandring i vägtrummor av Gunnar Westrin finns i Svensk Fiske nr: 1 -2014

Permanent drift E 14 Jämtland

Försök pågår Dalsland, Värmland och Norrbotten

Patent finns.
Jag har avtal med Svevia